Musikkens fordeler under barns utvikling

Sang og musikk spiller en viktig rolle i vår kultur. Du finner musikk i mange aspekter av våre liv: teater, fjernsyn, filmer, høytider, feiringer og militærseremonier. Hjemme er musikk ofte en del av familiekulturen vår, og det er en naturlig del av hverdagen.

Fra fødselen av bruker foreldre instinktivt musikk for å berolige barn, uttrykke kjærlighet og glede, og engasjere og samhandle med barn. Foreldre kan bygge videre på disse naturlige instinktene ved å lære hvordan musikk kan påvirke barns utvikling, forbedre sosiale ferdigheter og komme barn i alle aldre til gode.

MUSIKK OG HJERNEN: FORDELENE MED MUSIKK

Undersøkelser viser at musikalske opplevelser i barndommen faktisk kan akselerere hjernens utvikling, spesielt innen språklæring og leseferdigheter. Dessuten kan læring av et instrument forbedre evnen til å lære seg matematikk.

Men akademisk prestasjon er ikke den eneste fordelen med musikkopplæring og eksponering for musikk. Musikk setter i gang alle områder av barns utvikling og ferdigheter som gjør barn bedre forberedt til å møte skolehverdagen. Det være seg sosialt , motorisk, og språklig. Det hjelper kroppen og sinnet til å jobbe sammen. Å eksponere barn for musikk under tidlig utvikling hjelper dem til å lære lyder og betydninger av ord, mens dans til musikk hjelper barn med å bygge motoriske ferdigheter. For både barn og voksne hjelper musikk å styrke hukommelsesferdighetene.

Musikk og barn i skolealder:

De fleste unge i skolealder blir fasinert av sanger av barnemusikk som innebærer å telle, stave eller huske hendelser. Barn i skolealder begynner å uttrykke hva de liker og misliker av forskjellige typer musikk, og de kan selv uttrykke interesse for musikkopplæring. Å eksponere barn for musikk bidrar til å ruste dem til skolehverdagen, på samme måte som når du for eksempel anskaffer dem fine skoleklær fra kidsbrandstore.no.

Tenåringer og musikk:

Tenåringer kan bruke musikalske opplevelser til å knytte vennskap og skille seg fra foreldre og yngre barn. De vil ofte henge med venner og høre på musikk etter skolen. Du husker kanskje tiden med kjeller- og garasjeband? Tenåringer har ofte en sterk interesse i å ta musikkundervisning eller spille i egne band.

Det er finnes i grunn ingen ulemper ved å bringe barn og musikk sammen. Den eneste ulempen måtte i så fall være at du som forelder til tider kan måtte tåle å høre høy musikk i fra ungen som slår på trommer i kjelleren. Derimot kan vi nyte mange fordeler av musikken fra det øyeblikket vi blir født. Selv om en god dose Mozart sannsynligvis ikke øker hjernekapasiteten vår, er det fint og vakkert å høre på. Fra den rene nytelsen av å lytte til beroligende lyder og rytmiske harmonier, til å få nytt språk og sosiale ferdigheter kan musikk livne og berike livene til barn og menneskene rundt dem.